Alberti-Žnidaršičev panj

Anton Žnideršič

Največji sloves si je pridobil kot čebelar. Pri njegovem delu mu je najbolj ustrezal Albertijev panj, ki ga je nenehno izpopolnjeval, tako dolgo, da je izumil nov panj.
Na občnem zboru Slovenskega čebelarskega društva, katerega odbornik je bil od začetka, so pred prvo svetovno vojno sklenili, naj se imenuje Alberti - Žnideršičev panj ali kratko AŽ panj.
Uporaba le - tega se je hitro razširila in je še danes pri čebelarjih v slovenskem prostoru na splošno v rabi. Za ta svoj panj je prejel veliko plaket in odlikovanj.

 

Pregled čebelarjevih opravil po mesecih lahko najdete na strani čebelarja Danila Bedek.

 

 

 
           
Ureja©Aleš Golob - Čebelarsko društvo Novo mesto