Predstavitev čebelarskega društva Novo mesto

Čebelarsko društvo Novo mesto je praznovalo v letu 2007, 100. obletnico delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 28. julija 1907 leta. Trenutno društvo šteje 150 članov. Večina čebelarjev čebelari v AŽ panjih, manjšina pa že tudi v nakladnih LR panjih.
Območje na katerem delujemo je teritorijalno območje občine Novo mesto.

Sedež društva:
Dolž, Lipnica 15
8000 Novo mesto

Davčna številka: 22676961
Transakcijski račun:SI56 0297 0001 8301 058
Odgovorna oseba: g. Franc Kobe

Telefon: 07/30 89 189
Mobitel: 051/307-415

Pravila ČD Novo mesto z dne 22.03.2006 (ogled v pdf)

Pristopna izjava za nove člane ČD Novo mesto (izpolnite in pošljete na naslov društva). Pristopna izjava za nove člane v PDF

Vodstvo čebelarskega društva Novo mesto sestavlja upravni odbor, nadzorni odbor ter častno razsodišče. Od 26. 1. 2018 so člani vodstva za mandatno obdobje 2018 - 2022 naslednji:


    Upravni odbor:g. Franc Kobe

predsednik

g. Tone Režek

podpredsednik

g. Simon Rukše

blagajnik

g. Aleš Golob

tajnik

g. Jože Brulcg. Rafko Cerovšek

 

g. Alojz Derganc

 

g. Pavel Golob

 

g. Jože Hočevar

 

g. Franc Judežg. Branko Lobeg. Albert Murng. Vinko Rukše    Nadzorni odbor:g. Tadej Burger

 

g. Miroslav Može

 

g. Jože Mušič    Častno razsodišče:g. Anton Derganc

 

ga. Mira Šetinag. Rudi Vidmar


 

Častni člani društva

Primarij Peter Kapš dr. med.,spec. internist  
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Sevno 13  
Povše Franc, Nad Krko  
Pavlin Mirko, Semič  
   

 


slikarka: Marica TRČEK

Nazaj

 

 

 

 

 

 

 
           
Ureja©Aleš Golob - Čebelarsko društvo Novo mesto