PODELJENA ODLIČJA ČLANOM ČD NOVO MESTO

Čebelarsko društvo Novo mesto je članom za dolgoletno uspešno delo v čebelarski organizaciji in razvoju čebelarstva podelilo odličja Antona Janše III. stopnje in odličja Antona Janše II. stopnje.


Leto 2010

Odličja Antona Janše III. stopnje

BOBNAR Jože
RATAJ Viktor
PAVLENČ Alojzij
LUZAR Rozalija
KOŠMEREL Tine
KOŠMEREL Jožica
KASTELIC Janez

Leto 2003

Odličje Antona Janše III. stopnje:

BUKOVEC Alojz
BUKOVEC Ivan
ČRČEK Alojz
GRABLJEVIC Franc
LUZAR Emil
PŠENIČNIK Franc
SAJE Drago
VENE Karel
VIDMAR Rudi
ŽELJKO Franc
MEDIC Vida


Odličje Antona Janše II. stopnje:

HRASTAR Anton
MERVAR Anton
PAVEC Vlado
VIDMAR Ivan

Nazaj


Leto 2000

Odličje Antona Janše III. stopnje:

BLATNIK Viktor
ČAMPA Zvone
GRIVEC Ludvik
HOČEVAR Ivan
JERMAN Jože
KAPŠ Peter
KASTELIC Anton
NOVAK Tončka
OSOJNIK Anton
PAVEC Vlado
VODNIK Bogomir

Odličje Antona Janše II. stopnje:

GRABLJEVIC Franc st.
HROVAT Anton
KOLENC Franc
MALNARIČ Jože
MOŽE Jože
SOMRAK Ivan

Nazaj


Leto 1992

Odličje Antona Janše III. stopnje:

ČRČEK Alojz st.
DOLINŠEK Anton
HRASTAR Anton
HROVAT Anton
KOLENC Polde
KRIŽMAN Jože
LIHTENGAR Jože
MALNARIČ Jože
MERVAR Anton
MOŽE Jože
NOVAK Anton
PAVEC Vlado
PAVLIč Slavko
RATAJ Janez
VIDMAR Ivan
SOMRAK Franc
ZAMIDA Mara
SOMRAK Ivan

Odličje Antona Janše II. stopnje:

LUZAR Slavko
POVŠE Franc
BURGAR Miha

Nazaj


 

 

 
           
Copyright©Zvone Ucman - Čebelarsko društvo Novo mesto