PRVO OCENJEVANJE MEDU ČEBELARSKEGA
DRUŠTVA NOVO MESTO


Ob zaključku 1. ocenjevanja medu Novo mesto 2006


PredsednikLetos smo se tudi v čebelarskem društvu Novo mesto odločili, da izpeljemo ocenjevanje medu. Z velikim veseljem ugotavljam, da nam je ocenjevanje tudi uspelo, saj smo prejeli 93 vzorcev – kar je za prvo ocenjevanje lepo število. V samo ocenjevanje je bilo vloženo veliko truda in zagnanosti nekaterih članov.
Zahvaljujem se vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri organizaciji in izvedbi ocenjevanja ali pa ste ga materialno ali finančno podprli. Posebna zahvala velja tudi vam, spoštovane čebelarke in čebelarji, saj brez vaših vzorcev oddanega medu ne bi bilo ocenjevanja.
Samo ocenjevanje je bilo izvedeno na strokovni ravni, saj smo imeli 4. člansko skupino izkušenih ocenjevalcev iz biotehniške fakultete pod vodstvom prof. dr. Terezije Golob, ki je bila tudi predsednica ocenjevalne komisije.
Vzorce, ki so prejeli najvišje število točk, smo nagradili s panjskimi končnicami.
Podeljenih je bilo veliko zlatih, srebrnih ter bronastih diplom in priznanj. Vzorcem medu, ki niso dosegli zadostno število točk, so bila podeljena priznanja. Izločena sta bila samo 2 vzorca medu zaradi prevelike vsebnosti vode.
Tisti, ki letos niste zadovoljni s prejeto oceno, zavihajte rokave čez zimo, spomladi se namreč začne nova priložnost, da osvojite boljši rezultat. S samim ocenjevanjem smo skušali v vas vzbuditi zdrav tekmovalni duh, katerega bi bilo dobro razširiti na čimveč čebelarjev. Samo ocenjevanje bo doprineslo k boljši kvaliteti medu, s tem pa tudi večji prodaji in višji ceni.
Tisti čebelarji in čebelarke, ki imate z ocenjevanjem več izkušenj, pomagajte in svetujte ostalim kolegom, da bodo tudi oni dosegli boljše rezultate.
Ne bojte se konkurence, za vse je dovolj prostora.

 

          Franc KOBE
Predsednik ČD Novo mesto

Komisija

Celotna brošura ocenjevanja v Pdf obliki

Nazaj

 

 

 

 

 
           
Copyright©Zvone Ucman - Čebelarsko društvo Novo mesto